LiveUitvaart.nl

LiveUitvaart.nl

Van iedere dienst in onze aula’s vindt om kwaliteitsdoeleinden een digitale beeldregistratie plaats tenzij vooraf specifiek is aangegeven dat de familie dit niet wil. Deze opname stellen wij alleen op verzoek van de opdrachtgever tegen betaling beschikbaar en bewaren wij in ons beveiligde dossier volgens de wettelijke termijn en is alleen toegankelijk voor onze bevoegde kantoormedewerkers.
Het is mogelijk om via LiveUitvaart nabestaanden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij een uitvaartdienst, denk aan niet-mobiele familieleden of vrienden in het buitenland, de mogelijkheid te bieden de uitvaart online bij te wonen. De live-feed op de dag van de uitvaart kunt u via de uitvaartondernemer bij ons aanvragen.

U ontvangt een unieke code en een rechtstreekse link naar de website om live mee te kunnen kijken. Deze wordt alleen verstrekt aan de opdrachtgever van de uitvaartdienst per e-mail. Hiermee is de privacy gewaarborgd. Nadat u de inlogcode op de site van LiveUitvaart.nl heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorgeleid naar de juiste live uitvaartdienst. U kunt als opdrachtgever zelf besluiten aan wie u de persoonlijke inlogcode verstrekt. Uw privacy is gegarandeerd door de unieke code.

U ontvangt na de aanvraag een tweede mail met daarin de juiste link en code waarmee u na afloop van de dienst de uitvaartplechtigheid kunt downloaden op uw eigen computer zonder een limiet op het aantal downloads. Deze downloadmogelijkheid vervangt de DVD die vaak op andere locaties wordt aangeboden. Uw dienst blijft 30 dagen na het afscheid digitaal beschikbaar dus u kunt gedurende die periode alsnog besluiten tot gebruikmaking van deze service.
Hoe krijg ik toegang tot LiveUitvaart.nl?
FAQ expander

U ontvangt een unieke code en een rechtstreekse link naar de website om live mee te kunnen kijken. Deze wordt alleen verstrekt aan de opdrachtgever van de uitvaartdienst per e-mail. Hiermee is de privacy gewaarborgd. Nadat u de inlogcode op de site van LiveUitvaart.nl heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorgeleid naar de juiste live uitvaartdienst. U kunt als opdrachtgever zelf besluiten aan wie u de persoonlijke inlogcode verstrekt. Uw privacy is gegarandeerd door de unieke code.

Wanneer u als nabestaande ervoor kist om een opname van de dienst te maken ontvangt u na de aanvraag een tweede mail met daarin de juiste link en code waarmee u na afloop van de dienst de uitvaartplechtigheid kunt downloaden op uw eigen computer zonder een limiet op het aantal downloads. Deze downloadmogelijkheid vervangt de DVD die vaak op andere locaties wordt aangeboden. Uw dienst blijft 30 dagen na het afscheid digitaal beschikbaar dus u kunt gedurende die periode alsnog besluiten tot gebruikmaking van deze service.

Zijn er kosten verbonden aan LiveUitvaart.nl?
FAQ expander

In de basis zijn de diensten van LiveUitvaart.nl gratis. Wanneer u besluit dat u additionele functionaliteiten wilt activeren zoals de mogelijkheid tot downloaden van de opnames, dan zijn hier kosten aan verbonden. Bekijk onze tarieven pagina voor meer informatie.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?
FAQ expander

U ontvangt een unieke code en een rechtstreekse link naar de website om live mee te kunnen kijken en/of downloaden. U kunt als opdrachtgever zelf besluiten aan wie u de persoonlijke inlogcode verstrekt. Uw privacy is gegarandeerd door de unieke code.

Neem contact op
Onze ervaren adviseurs denken graag met u mee. Ook geven wij u graag vrijblijvend meer informatie.
Contact