Privacy Statement
Crematorium Duin- en Bollenstreek

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan is gemaakt. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant;
het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;
om u te informeren over met overlijden samenhangende/gerelateerde door Crematorium Duin- en Bollenstreek geleverde producten en diensten;
om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
voor het bestrijden van fraude.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan – en het gebruik van – onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Lees hier meer over op de pagina over cookies. Crematorium Duin- en Bollenstreek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Lees ook onze disclaimer.

Uw rechten

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@cdblisse.nl. U kunt ook bellen met 0252 – 251 300.

Heeft u vragen omtrent dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op door op de onderstaande knop te drukken.

Contact opnemen
Neem contact op
Onze ervaren adviseurs denken graag met u mee. Ook geven wij u graag vrijblijvend meer informatie.
Contact